Tlf.: 44 32 33 88 phone

Email: ​info@abjdata.dk email

Erfaring og referencer

"Her hos Berg & Larsen i Hedehusene beskæftiger vi os med med køb og videresalgaf reservedele til den kommercielle, internationale skibsfart, og vi er 35 medarbejdere fordelt på hjemmearbejdspladser over hele Sjælland og i teams på 6 salgskontorer rundt om i verden, primært i Asien. I takt med at vores medarbejdere fik mere og mere behovfor at kunne tilgå alle informationer og processer på tværs af funktioner og landegrænser og blive frigjort fra nødvendigheden af fysisk at skulle sidde på kontoret , indså vi, at vi var nødt til at digitalisere vores Operations platform og gøre os helt uafhængigeaf papir.

Før vi blev papirløse lå vores papirforbrug på godt 700.000 stykker papirom året, og vores indkøb af kontorartikler løb op i ca. 165.000 kroner årligt. Papirerne blev sat i plastlommer og derefter i mapper. Mapperne skulle være tilgængelige på hylder i et stort arkivrum indtil sagerne blev lukket og båret på fjernarkiv. Hver dagflyttede vi rundt på mange tunge mapper, fra bord til bord, fra hylde til hylde og fra arkiv til arkiv. Vi belastede vores fysik. Vi belastede vores økonomi. Og vi belastede miljøet.

Derfor kontaktede vi ABJ Data.?

ABJ Data har været en vigtig og meget kompetent medspiller iden svære overgangsfase fra et kæmpe papirforbrug til papirløs virksomhed og har ikke alene styrket vores processer, men herigennem også skærpet vores konkurrenceevne på markedet. ABJ Data har stået for både opbygning og tilpasning af vores logistik- og bogføringssystem. Vi har fået en stabil IT løsning, opnået store tidsmæssige besparelser i arbejdsgange og har langt mindre stress i hverdagen for alle medarbejdere.

Miljøhensyn er et væsentligt aspekt i skibsbranchen, og det er også et godt selling point idag, hvor virksomheders miljøhensyn er en meget væsentligdel af deres corporate image. Berg & Larsen lægger vægt på at skåne miljøet og tilstræber et absolut minimalt papirforbrug i virksomheden. Med ABJ Data er vi kommet 100% i mål med dette.
"

Malene Brandt, Communications, Berg & Larsen A/S
​Firma

ABJ Data v/B S Jensen-Aaris​

CVR: 27106420

Adresse

Auderødvej 72​

3300 Frederiksværk

​Kontakt

​​Tlf.: 44 32 33 88

Mail: info@abjdata.dk​